Contact

Văn phòng Luật sư Quốc tế Hoàng Gia tập trung vào nhu cầu của khách hàng về một mô hình dịch vụ pháp lý đặc biệt mang lại giá trị. Chúng tôi hiểu rằng, đối với khách hàng, giá trị không chỉ là so sánh tỷ lệ hàng giờ. Giá trị có nghĩa là các quy trình theo dõi và báo cáo hiệu quả; cách tiếp cận sáng tạo để giảm thiểu rủi ro pháp lý; tăng cường sự chắc chắn về chi phí; và KẾT QUẢ.

Với mỗi đại diện, nhóm của chúng tôi tập trung vào kết quả mong muốn. Mặc dù một số công ty có thể chỉ tập trung vào bước tiếp theo trong quy trình, nhóm của chúng tôi tập trung chiến lược ở từng giai đoạn kiện tụng vào kết quả cuối cùng. Tập trung vào kết quả ưa thích của khách hàng là một phần không thể thiếu trong quy trình chiến lược cho từng trường hợp.

Chúng tôi đã thiết kế một hệ thống tập trung vào dịch vụ khách hàng. Chúng tôi đã làm như vậy bằng cách điều chỉnh văn hóa, cấu trúc và quy trình của mình với một mục tiêu trong tâm trí – SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG.

map pin 2 fill 1

Address

6 Nguyễn Công Trứ
Phường Phạm Đình Hổ
Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

phone fill 1

Call Us

Office:
091 5471 889

mail fill 1

Email

Office:
lehoe@luatsungaynay.com