About Us

Meet our top lawyers

Hoàng Anh Đức

Luật sư

Lê Văn Hòe

Chủ tịch Công ty

Dương Văn Thụ

Luật sư

Đàm Đức Tâm

Luật sư

High goals

Chúng tôi đã thiết kế một hệ thống tập trung vào dịch vụ khách hàng bằng cách sắp xếp văn hóa, cấu trúc và quy trình của chúng tôi với một mục tiêu trong tâm trí— SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG. Các luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi là những người có tầm nhìn chiến lược, ưu tiên khách hàng, những người giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị. 

Get in touch

Subscribe to our newsletter

Recieve awesome deals now

Who we are

Chúng tôi hiểu rằng con đường có thể không rõ ràng trong kiện tụng, kinh doanh, việc làm và giảm thiểu rủi ro. Khách hàng tìm hướng giải quyết các vấn đề kinh doanh và kiện tụng phức tạp; một mối quan hệ với cố vấn mang lại cho họ sự tự tin và đáng tin cậy; và các quy trình, công cụ, hệ thống, cấu trúc và chiến lược giải quyết cụ thể các nhu cầu của họ.

Read more

Get in touch with us