Xu hướng vĩ mô: Hiểu biết về thị trường lao độngBài trình bày này tập trung vào xu hướng cung và cầu thị trường lao động, được sử dụng để xác định tác động tiềm tàng của những thay đổi bên ngoài đối với giáo dục đại học và lần lượt thông báo các quyết định kinh doanh và định hướng chiến lược. Chúng tôi sẽ thảo luận về xu hướng tăng trưởng vĩ mô trong thị trường lao động như kỹ năng theo yêu cầu và tăng trưởng trong các ngành nghề đòi hỏi bằng cấp sau đại học và thay đổi trong các lĩnh vực như lãi suất quốc gia và thất nghiệp. Ở cấp độ giáo dục đại học, chúng tôi sẽ kiểm tra các xu hướng trong tuyển sinh và trao tặng chương trình học thuật, mức nợ sinh viên và nguồn nợ, và lợi tức đầu tư của giáo dục đại học. Khi bối cảnh được thiết lập, các đặc điểm của sinh viên hiện tại Nghề nghiệp sẽ được so sánh với tốc độ tăng trưởng của các khu vực nghề nghiệp đó. Cuối cùng, các kỹ năng theo yêu cầu cho từng lĩnh vực nghề nghiệp sẽ được xem xét để giúp xác định các lĩnh vực sức mạnh và cơ hội phát triển.

Bài thuyết trình này là một phần của Hội nghị chuyên đề học tập trực tuyến hàng năm lần thứ 2 của UNE Online, diễn ra tại khuôn viên Portland của Đại học New England vào ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2018.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *