WEF Việt Nam – Thúc đẩy cộng đồng kinh tế ASEANFred Burke đã dẫn đầu một cuộc thảo luận đột phá về vai trò quan trọng của Cộng đồng kinh tế ASEAN và các thành viên của nó trong nền kinh tế toàn cầu.

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now