Webinar – Toàn cầu hóa, thương mại và nền kinh tế Ấn Độ Covid-19Loa
Tiến sĩ Rajat Kathuria, Giám đốc và Giám đốc điều hành, ICRIER

Người điều hành
Tiến sĩ Sachchidanand Shukla, Chuyên gia kinh tế trưởng tại M & M Group.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *