[VSC] QUYỀN CÔNG NGHIỆP: Thách thức Logistics Việt Nam – Cơ hội – Xu hướng 2017 ++Được chia sẻ bởi ông Chris Catto-Smith, Giám đốc, Cảng tươi

Quan điểm chung của bạn về quản lý chuỗi cung ứng giữa các ngành khác nhau ở Việt Nam? Thách thức, cơ hội, xu hướng quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam? Ngành tăng trưởng nhất ở Việt Nam?

Chuỗi cung ứng Việt Nam
Học hỏi. Chia sẻ. Mạng
www.vietnamsupplychain.com
Theo dõi chúng tôi trên Facebook: VSChain

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *