Vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã tăng 53,3% so với cùng kỳ từ tháng 1 đến tháng 8. đến 118,1 tỷ USD: KITA기업 를 и … 해외 и
Lần đầu tiên, các công ty Trung Quốc có nhiều tiền đầu tư ra nước ngoài hơn các nước khác đã đầu tư vào Trung Quốc.
Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, … số tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài của các công ty Trung Quốc đã tăng hơn 53% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 so với năm ngoái, đứng ở mức tổng cộng 118 điểm 1 tỷ đô la Mỹ.
Con số này gấp gần mười lần so với một thập kỷ trước khi Trung Quốc lần đầu tiên bắt đầu khuyến khích các công ty đầu tư ra nước ngoài … như một phần trong chiến lược của đất nước nhằm bảo đảm công nghệ, thị trường và tài nguyên tiên tiến.
Mặt khác, vốn đầu tư vào Trung Quốc vẫn giữ nguyên như năm ngoái ở mức 85 điểm 9 tỷ đô la.

Truy cập Arirang News Trang chính thức
Facebook (TIN TỨC): http://www.facebook.com/newsarirang

Trang chủ: http://www.arirang.com
Facebook: http://www.facebook.com/arirangtv
Twitter: http://twitter.com/arirangworld
Instagram: http://instagram.com/arirangworld

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *