Việt Nam đứng đầu nơi các CEO của APAC tìm kiếm đầu tư, cho biết Chao của PwC15 tháng 11 – Raymund Chao, châu Á-Thái Bình Dương và chủ tịch Trung Quốc lớn hơn tại PwC, thảo luận về kết quả khảo sát của công ty về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Á và những phát hiện này có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế toàn cầu. Ông nói về “Bloomberg Daybreak: Asia” từ Hội nghị cấp cao CEO APEC tại Papua New Guinea.
nguồn: Bloomberg Thị trường và Tài chính

Đọc thêm: https://bom.to/YerYA
Trang web: http://www.antconsult.vn
Điện thoại: 08:00 28 730 86 529
Email: ant@antconsult.vn

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *