Việt Nam: Cải thiện quản trị để tăng cường phát triểnCải thiện quản trị có thể giúp Việt Nam cải thiện năng suất, khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế khi họ tìm cách tăng thịnh vượng vào năm 2035.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *