Việt Nam 2010 – Thế hệ tài năng tiếp theo của châu Áhttp://www.weforum.org/

07/06/2012

Thế hệ tài năng tiếp theo của châu Á
Gần 30% sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc dự kiến ​​sẽ thất nghiệp, trong khi khu vực doanh nghiệp trên khắp châu Á thường trích dẫn một khoảng cách kỹ năng.

Làm thế nào các nhà lãnh đạo từ chính phủ và doanh nghiệp có thể điều chỉnh tốt hơn cung và cầu trong thị trường lao động với các hệ thống giáo dục để khai thác hiệu quả hơn nguồn tài năng lớn của châu Á?

Đặng Thành Tâm, Chủ tịch, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), Việt Nam
Jeffrey Joerres, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Manpower, Hoa Kỳ
Annie Koh, Phó Giáo sư Tài chính và Trưởng khoa, Văn phòng Điều hành và Giáo dục Chuyên nghiệp, Đại học Quản lý Singapore, Singapore
Kwak Seung-Jun, Chủ tịch, Hội đồng Tổng thống về Tương lai và Tầm nhìn, Hàn Quốc
James T. Riady, Giám đốc điều hành, Tập đoàn Lippo, Indonesia
David Thai, Người sáng lập, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái, Việt Nam; Lãnh đạo trẻ toàn cầu

Chủ trì bởi
Ellana Lee, Tổng biên tập, Châu Á Thái Bình Dương, CNN International, Hồng Kông SAR; Lãnh đạo trẻ toàn cầu

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *