VACCINE CORONAVIRUS điều gì xảy ra nếu chúng ta không thể tìm thấy Vắc xin? Tại sao phát triển vắc-xin là khó khăn?Nhấp vào đây https://bit.ly/2wJs0SV để tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi để có quyền truy cập vào 1000 #Smart_Cifts bao gồm độ dài và độ rộng của hầu hết các kỳ thi cạnh tranh ở Ấn Độ.

UPSC / CSE – Đây là Khóa học hàng đầu và bán chạy nhất của chúng tôi. Khóa học này bao gồm Chiều dài & Chiều rộng của giáo trình lớn của UPSC và được thực hiện bởi các khoa Elite & Very best từ khắp Ấn Độ với StudyIQ Trust. #D Download_StudyIQ_APP https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

SSC & Bank – Đây là Khóa học lâu đời nhất của chúng tôi, được thực hiện bởi những người sáng lập của StudyIQ. Hơn 1000 video cho đến nay và video mới được thêm vào mỗi tuần. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Tùy chọn UPSC – Chúng tôi đã chi trả gần như tất cả các Tùy chọn UPSC chính. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Các kỳ thi PSC của Tiểu bang – Hiện tại chúng tôi có 18 Bang được bảo hiểm, Sắp tới, Chọn tiểu bang của bạn. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Bài kiểm tra quốc phòng – CDS, NDA, CAPF, SSB, AFCAT, Airforce. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Kỳ thi SSC JE – Dân dụng, Cơ khí, Điện, Điện tử. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

RBI Lớp B – Lớp B là Công việc phổ biến nhất sau IAS. Khóa học này được thực hiện bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm về IQ học tập. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

NTA NET – Bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi uy tín UGC (NTA) NET. Chúng tôi có các khóa học cho cả Bài 1 & 2. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Sê-ri thử nghiệm sơ bộ của UPSC 2020 – Sê-ri thử nghiệm hàng đầu của chúng tôi dành cho UPSC Prelims. Hơn 55-60% tỷ lệ thành công trong năm 2018-19. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Các kỳ thi DMRC – Các khóa học cho các kỳ thi kỹ thuật và phi kỹ thuật của Delhi Metro. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Các kỳ thi bảo hiểm – LIC, NICL và các kỳ thi bảo hiểm khác. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Bài kiểm tra Luật – Tìm các khóa học cho Kỳ thi Đại học và Tư pháp. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Việc làm đường sắt – Hơn 1,5 việc làm Lac sẽ đến trong năm nay. Bắt đầu chuẩn bị của bạn với chúng tôi cho các bài viết Công nghệ hoặc Phi công nghệ. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Công việc giảng dạy – CTET, DSSSB. Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

NABARD Lớp A – Tải xuống ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Có nghi ngờ gì không? Nhấp vào đây http://bit.ly/2qWhdOI để bắt đầu Trò chuyện tức thì với nhóm Bán hàng của chúng tôi hoặc bạn có thể gọi 95-8004-8004

Tải xuống ứng dụng TIN TỨC POKET – http://bit.ly/2J3IxV3

STUDYIQ trên Instagram – http://bit.ly/2K0uXEH

NGHIÊN CỨU [OFFICIAL] Telegram – https://t.me/Studyiqeducation

Tạp chí UPSCIQ (Dành cho những người khao khát UPSC nghiêm túc) – http://bit.ly/2DH1ZWq

Thực hành viết câu trả lời chính của UPSC – http://bit.ly/2IB9LTo

Tạp chí IQ ngân hàng – http://bit.ly/2QxyNmJ

Các vấn đề hiện tại hàng ngày – http://bit.ly/2t68FG1

Tải xuống tất cả các video PDF – https://goo.gl/X8UMwF

Các vấn đề hiện tại hàng tháng – http://bit.ly/2GtcCuP

Chủ đề Các vấn đề hiện tại khôn ngoan – http://bit.ly/2VHxiZw

Các tệp PDF miễn phí – https://goo.gl/cJufZc

Câu đố miễn phí – https://goo.gl/wCxZsy

Các khóa học video miễn phí – https://goo.gl/jtMKP9 ”
Theo dõi chúng tôi trên Facebook – https://goo.gl/iAhPDJ
Telegram – https://t.me/Studyiqeducation

Phân tích biên tập của Ấn Độ giáo – https://goo.gl/vmvHjG
Các vấn đề hiện tại của Tiến sĩ Gaurav Garg – https://goo.gl/bqfkXe
Phân tích các vấn đề đang cháy của UPSC / IAS- https://goo.gl/2NG7vP
Lịch sử thế giới cho UPSC – https://goo.gl/J7DLXv
Lịch sử Ấn Độ – https://goo.gl/kVwB79

Các câu hỏi về giấy tờ của UPSC / IAS trước đây – https://goo.gl/F5gyWH
SSC CGL + IBPS Thủ thuật định lượng – https://goo.gl/C6d9n8
Từ vựng tiếng Anh – https://goo.gl/G9e04H
Thủ thuật hợp lý cho Ngân hàng PO + SSC CGL- https://goo.gl/a68WRN
Lỗi phát hiện / Sửa lỗi câu https://goo.gl/6RbdjC
Hoàn thành GK tĩnh- https://goo.gl/kB0uAo
Hoàn thành GK + Hiện tại cho tất cả các bài kiểm tra- https://goo.gl/MKEoLy
Lịch sử thế giới – UPSC / IAS – https://goo.gl/kwU9jC
Học tiếng Anh cho SSC CGL, Bank PO https://goo.gl/MoL2it
Khoa học và Công nghệ cho UPSC / IAS – https://goo.gl/Jm4h8j
Triết lý cho UPSC / IAS – https://goo.gl/FH9p3n
Phân tích Tạp chí Yojana -https: //goo.gl/8oK1gy
Lịch sử cho SSC CGL + Đường sắt NTPC – https://goo.gl/7939eV

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *