Tương lai là châu Á của Parag KhannaThế giới đã sẵn sàng cho “Châu Á trên hết” chưa? Từ các danh mục đầu tư cho đến các bộ phim Hollywood, không có khía cạnh nào của cuộc sống không bị Á Châu hóa. Cố vấn chiến lược toàn cầu Parag Khanna giải thích cách châu Á đang định hình lại thế giới.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *