Tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2021 là bao nhiêu?

Giáo viên bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực sẽ thay đổi tuổi nghỉ hưu của người lao động, trong đó bao gồm giáo viên. Giáo viên bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường vào năm 2021 là:

Giáo viên nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam, đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, theo lộ trình mỗi năm tăng 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ cho đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028, 60 tuổi với nữ vào năm 2035.

Theo quy định hiện hành tại Điều 187 Bộ luật Lao động 2012, tuổi nghỉ hưu của giáo viên được tính là khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Ngoài ra, theo Điều 169 Bộ luật này, giáo viên có thể về hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Nghỉ hưu trước tuổi (về hưu ở tuổi thấp hơn) nếu giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021. Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi quy định nêu trên.

– Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được về hưu khi đủ 55 tuổi 03 tháng với nam và 50 tuổi 04 tháng với nữ.

– Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, tuổi nghỉ hưu được tính là đủ 50 tuổi 03 tháng với nam, 45 tuổi 04 tháng với nữ.

Giáo viên đủ tuổi theo quy định trên, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được xét nghỉ hưu và hưởng lương hưu (điều kiện về hưu quy định khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Như vậy, có thể thấy tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2021 sẽ tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ so với tuổi nghỉ hưu hiện hành.

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2021 (Ảnh minh họa)


Mức hưởng lương hưu của giáo viên

Giáo viên nghỉ hưu, đủ điều kiện hưởng lương hưu, mức hưởng hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH.

– Giáo viên nam nghỉ hưu năm 2021 được tính là 19 năm, nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

– Giáo viên nữ nghỉ hưu từ 2018 trở đi tính là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, mức hưởng lương hàng tháng của giáo viên được tính như nghỉ hưu ở điều kiện bình thường. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Trên đây là thông tin về tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2021. Giáo viên chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu có thể dựa theo quy định trên để tính tuổi nghỉ hưu và mức hưởng lương hưu cho bản thân.

Nếu có vướng mắc liên quan đến các vấn đề về tuổi nghỉ hưu, lương hưu của giáo viên, bạn đọc có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Video: 3 thay đổi về lương hưu năm 2021 người lao động cần biếtNguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL NOW
Translate »