Trao đổi với ASEAN về “Cạnh tranh khu vực về đầu tư cơ sở hạ tầng trong ASEAN”Trong những năm gần đây, các quốc gia thành viên ASEAN đã và đang thực hiện một số dự án cơ sở hạ tầng được thúc đẩy bởi nhu cầu huy động lao động, dịch vụ, hàng hóa, truyền thông, thương mại và nhiều yếu tố khác. Với nhu cầu lớn về phát triển cơ sở hạ tầng, Viện toàn cầu McKinsey ước tính cần có hơn 2 nghìn tỷ USD để tài trợ cho việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng.

Bất chấp nhu cầu cơ sở hạ tầng này, ASEAN thiếu vốn riêng và đã chuyển sang các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ để được hỗ trợ. Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường Trung Quốc (BRI) có lẽ là một trong những sáng kiến ​​nổi tiếng nhất để hỗ trợ các nhu cầu cơ sở hạ tầng của ASEAN, nhưng gần đây, Hoa Kỳ đã ra mắt Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế (IDFC). Với tầm quan trọng của ASEAN, dường như các nền kinh tế lớn đang cạnh tranh với nhau, đặt ra những dấu hỏi về cách đảm bảo cạnh tranh không rơi vào một nhà hát khác để cạnh tranh quyền lực lớn và thay vào đó toàn bộ khu vực được hưởng lợi.
⁣⁣⁣⁣
Diễn giả:
Faisal Basri, M.A
(Chuyên gia kinh tế cao cấp, Đại học Indonesia)
⁣⁣⁣⁣
Fauziah Zen, tiến sĩ
(Chuyên gia kinh tế cao cấp, Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA))
⁣⁣⁣
M. Zulfikar Rakhmat, tiến sĩ
(Liên kết nghiên cứu, Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính (INDEF))
⁣⁣⁣
Người điều hành:
A. Ibrahim Almuttaqi
(Trưởng chương trình nghiên cứu ASEAN, Trung tâm Habibie)
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Để tải xuống các bài thuyết trình và báo cáo thảo luận từ hội thảo trực tuyến này – cũng như từ các sự kiện trước – hãy truy cập www.habibiecenter.or.id hoặc nhấp vào liên kết này: https://habibiecenter.or.id/event-TALKING-ASESE_16

Theo dõi trang web và phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi:
www.habibiecenter.or.id
www.instagram.com/habibiecenter
www.facebook.com/fp/habibiecenter

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *