TP Thủ Đức dự kiến sẽ đóng góp 7% GDP của cả nước sau khi thành lập

[ad_1]

Theo đó, đề án được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành, Nghị quyết của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

TP HCM xây dựng 2 đề án bao gồm: Đề án không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021, trong đó bao gồm Đề án thành lập thành phố Thủ Đức nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đối với Đề án không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường, giai đoạn 2009 – 2016, thành phố đã có 7 năm thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, đồng thời trở thành địa phương có số lượng đơn vị thí điểm nhiều nhất cả nước.

Đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021, trong đó bao gồm Đề án thành lập thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định, việc sắp xếp này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp để phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước nói chung và TP HCM nói riêng.

Đồng thời, thành phố đã lồng ghép nội dung Đề án thành lập thành phố Thủ Đức vào Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. 

Trong đó, đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức được hình thành trên cơ sở sáp nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Đây là ‘hạt nhân’ thúc đẩy kinh tế thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho doanh nghiệp, đồng thời là đòn bẩy và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.

“Dự kiến sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng khoảng 7% GDP của cả nước”, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ.

Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ xem xét kỹ đề án, ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để Chính phủ xem xét, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Trường hợp thành lập thành phố Thủ Đức thì thành phố thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường tại 16 quận, 259 phường, thực hiện từ ngày 1/7/2021.

8 trung tâm quan trọng của thành phố Thủ Đức bao gồm: Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, Khu Thể thao và sức khoẻ Rạch Chiếc, Trung tâm Công nghệ cao, Trung tâm công nghệ giáo dục, Khu Công nghệ sinh thái Tam Đa, Khu đô thị tương lai Trường Thọ, Khu vực Tam Đa – khu lân cận Đại học Long Phước và Cảng Quốc tế Cát Lái.

[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *