Tổng quan về ngành bất động sản bán lẻ CBRE Việt Nam8h – 11h tại khách sạn Pullman Sài Gòn
Trình bày bởi: Richard Leech – Giám đốc điều hành của CBRE

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.