Tổng quan về kinh tế vĩ mô – AHIF 2019Tổng quan về tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay và tác động của nó đối với thị trường Châu Phi. Điều gì có thể được mong đợi trong 12 tháng tới?

Loa:
Hannah Edinger, Phó Giám đốc, Africa Insights, Deloitte & Touche

Tìm hiểu thêm: http://www.ahif.com/

Theo chúng tôi:

Facebook► https://www.facebook.com/AHIFsocial/
LinkedIn ► https://www.linkedin.com/showcase/ahif
Twitter►https: //twitter.com/ahif_news
Instagram► https://www.instagram.com/ahifsocial/

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now