Tiếp tục đề xuất giảm nhiều loại phí, lệ phí đến hết 30/6/2021

[ad_1]

de xuat giam nhieu loai phi

Tiếp tục đề xuất giảm nhiều loại phí, lệ phí đến hết 30/6/2021​ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự thảo nêu rõ, để ứng phó với dịch Covid-19, mức thu của một số khoản phí, lệ phí trong đó có lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD) vẫn tiếp tục được đề xuất giảm 50% so với mức thu thông thường nêu tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC như sau:

Đơn vị: đồng/thẻ

STT

Loại lệ phí

Mức thu đề xuất

Mức thu thường

1

Chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) 09 số, 12 số sang CCCD

15.000

30.000

2

Đổi thẻ CCCD khi:


  • Bị hư hỏng không dùng được;
  • Thay đổi họ, tên, chữ đệm;
  • Đặc điểm nhận dạng;
  • Xác định lại giới tính, quê quán;
  • Có sai sót về thông tin trên thẻ;
  • Khi công dân yêu cầu.

25.000

50.000

3

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam

35.000

70.000

Ngoài ra, một số khoản thu khác như phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Lệ phí cấp hộ chiếu… cũng được đề xuất giảm theo tỷ lệ cụ thể như sau:

1/ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm được đề xuất giảm 20%, tương đương bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC và điểm c, đ mục 1 Điều 4 Thông tư 113/2017/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng/hồ sơSTT

Nội dung

Mức đề xuất

Mức bình thường

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển

64.000

80.000

2

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

48.000

60.000

3

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

24.000

30.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

16.000

20.000

5

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

25.000

2/ Lệ phí cấp hộ chiếu

Dự thảo nêu rõ, mức phí lệ phí cấp hộ chiếu bằng 80% mức thu nêu tại Thông tư 219/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng/lần cấp


STT

Nội dung

Mức thu

đề xuất

Mức thu thông thường

1

Cấp mới

160.000

200.000

2

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

320.000

400.000

3

Gia hạn hộ chiếu

80.000

100.000

4

Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

80.000

100.000

Dự thảo Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Từ ngày 01/7/2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện như mức thu trước đây.

>> Làm Căn cước công dân không cần điền Tờ khai giấy (dự kiến)


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *