Thị trường xây dựng tại Việt Nam 2015 Chia sẻ, quy mô, dự báo 2019Thị trường xây dựng tại Việt Nam 2015-2019
http://www.marketresearchstore.com/report/conevelop-market-in-vietnam-2015-2019-5042

Về thị trường xây dựng tại việt nam
 
Việt Nam đã chuyển mình từ một trong những nước nghèo nhất thế giới sang một nước thu nhập trung bình thấp hơn trong vòng chưa đầy ba thập kỷ. Đất nước này đã đáp ứng 5 trong số 10 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Để đạt được hai mục tiêu nữa vào năm 2015, Việt Nam đang tập trung vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng. Năm 2013, khi nền kinh tế nước này tăng 5%, chi tiêu xây dựng tăng 6,68%. Với các cơ sở tín dụng được cải thiện cho người có thu nhập trung bình và thấp, phân khúc Xây dựng Khu dân cư dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường Xây dựng tại Việt Nam trong những năm tới.
 
Thị trường xây dựng tại Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,73% trong giai đoạn 2014-2019.

Mục lục
 
01. Tóm tắt
 
02. Danh sách viết tắt
 
03. Phạm vi của báo cáo
03.1 Tổng quan về thị trường
03.2 Dự án trọng điểm
 
04. Phương pháp nghiên cứu thị trường
04.1 Quy trình nghiên cứu thị trường
04.2 Phương pháp nghiên cứu
 
05. Giới thiệu
 
06. Tổng quan về ngành
06.1 Thị trường xây dựng toàn cầu
06.2 Thị trường xây dựng tại Việt Nam
 
07. Tổng quan về đất nước
 
08. Cảnh quan thị trường
08.1 Quy mô và dự báo thị trường
 
09. Phân khúc thị trường
09.1 Thị trường xây dựng khu dân cư tại Việt Nam
09.2 Thị trường xây dựng hạ tầng tại Việt Nam
09.3 Thị trường xây dựng phi dân cư tại Việt Nam
09.4 Phân tích năm lực lượng
 
10. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp
 
11. Trình điều khiển tăng trưởng thị trường
 
12. Trình điều khiển và tác động của họ
 
13. Thách thức thị trường
 
14. Tác động của trình điều khiển và thách thức
 
15. Xu hướng thị trường chính
 
16. Xu hướng và tác động của chúng
 
17. Cảnh quan nhà cung cấp
17.1 Kịch bản cạnh tranh
17.1.1 Tin tức chính
17.2 Nhà cung cấp chính
17.3 Các nhà cung cấp nổi bật khác
 
18. Phân tích nhà cung cấp chính
18.1 Xây dựng Dầu khí
18.1.1 Sự kiện chính
18.1.2 Tổng quan về kinh doanh
18.1.3 Phân khúc kinh doanh theo doanh thu 2013
18.1.4 Phân khúc địa lý theo doanh thu 2013
18.1.5 Những phát triển gần đây
18.1.6 Phân tích SWOT
18.2 Tống Đa
18.2.1 Sự kiện chính
18.2.2 Tổng quan về kinh doanh
18.2.3 Ngành nghề kinh doanh chính
18.2.4 Phân tích SWOT
18.3 Công ty cổ phần Vingroup
18.3.1 Sự kiện chính
18.3.2 Tổng quan về kinh doanh
18.3.3 Phân khúc kinh doanh theo doanh thu 2013
18.3.4 Phân khúc kinh doanh theo doanh thu 2012 và 2013
18.3.5 Chiến lược kinh doanh
18.3.6 Phân tích SWOT

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *