The Economist Audio Edition 2020-07-04 【Leaders】 經濟學 人 |经济学 人 |エ コ ノ ミ ス ト (với #timestamp)Hãy 【👍Like】 và 【✍Subscribe】! Sự ủng hộ của bạn làm cho nỗ lực của tôi có ý nghĩa hơn 🤪.
⏰ Dưới đây là dấu # tối ưu (hh: mm: ss) cho Mỗi bài viết: Chỉ cần Nhấp vào dấu # tối ưu hh: mm: ss trước biểu tượng ⏰ để chuyển đến 🚴 phần đó.
🌈 PDF toàn văn: https://rebrand.ly/google-drive-65964
📕 Mục lục: https://www.economist.com/weeklyedition/2020-07-04

00:00 ⏰ Các nhà lãnh đạo tuần này

00:30 ⏰ Nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ: Tại sao sự thận trọng theo bản năng của Joe Biden lại tạo ra sự thay đổi thực sự

08:40 ⏰ Không còn bến cảng: Luật an ninh hà khắc của Trung Quốc đối với Hồng Kông chôn vùi một quốc gia, hai hệ thống

13:57 ⏰ Cách chúng ta đang sống: Covid-19 ở đây để ở lại. Mọi người sẽ phải thích nghi

19:51 ⏰ Các công ty nước ngoài ở Ấn Độ: Các công ty đa quốc gia yêu Ấn Độ hơn là yêu họ

25:45 ⏰ Vụ nổ đập: Ai Cập, Ethiopia và Sudan phải học cách chia sẻ sông Nile

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *