The Economist Audio Edition 2020-07-04 【Leaders】 經濟學 人 |经济学 人 |エ コ ノ ミ ス ト (với #timestamp)Hãy 【👍Like】 và 【✍Subscribe】! Sự ủng hộ của bạn làm cho nỗ lực của tôi có ý nghĩa hơn 🤪.
⏰ Dưới đây là dấu # tối ưu (hh: mm: ss) cho Mỗi bài viết: Chỉ cần Nhấp vào dấu # tối ưu hh: mm: ss trước biểu tượng ⏰ để chuyển đến 🚴 phần đó.
🌈 PDF toàn văn: https://rebrand.ly/google-drive-65964
📕 Mục lục: https://www.economist.com/weeklyedition/2020-07-04

00:00 ⏰ Các nhà lãnh đạo tuần này

00:30 ⏰ Nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ: Tại sao sự thận trọng theo bản năng của Joe Biden lại tạo ra sự thay đổi thực sự

08:40 ⏰ Không còn bến cảng: Luật an ninh hà khắc của Trung Quốc đối với Hồng Kông chôn vùi một quốc gia, hai hệ thống

13:57 ⏰ Cách chúng ta đang sống: Covid-19 ở đây để ở lại. Mọi người sẽ phải thích nghi

19:51 ⏰ Các công ty nước ngoài ở Ấn Độ: Các công ty đa quốc gia yêu Ấn Độ hơn là yêu họ

25:45 ⏰ Vụ nổ đập: Ai Cập, Ethiopia và Sudan phải học cách chia sẻ sông Nile

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now