Tăng trưởng và phát triển ở EthiopiaĐây là một video sửa đổi và trình bày về các khía cạnh của sự tăng trưởng và phát triển ở đất nước đang phát triển nhanh chóng ở Ethiopia. Có nhiều cách mà nền kinh tế Ethiopia có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau của khóa học kinh tế cấp A.

KẾT NỐI VỚI KINH TẾ TUTOR2U
Web: https://www.tutor2u.net/economics
Twitter: tutor2u Kinh tế: https://twitter.com/tutor2uEcon
Twitter: Geoff Riley https://twitter.com/tutor2uGeoff
Facebook: https://www.facebook.com/tutor2u
Instagram: https://www.instagram.com/tutor2uecon/
 
GIÚP THÊM VỚI MỘT KINH TẾ CẤP & IB
Hội thảo trên web trực tuyến: https://www.tutor2u.net/economics/events/students/online
Hội thảo sửa đổi: https://www.tutor2u.net/economics/events/students/face-to-face
Ghi chú nghiên cứu về mọi chủ đề: https://www.tutor2u.net/economics/reference/study-notes
Các chủ đề chính: https://www.tutor2u.net/economics/topics
– – – – – – – – –
THÊM VỀ KINH TẾ TUTOR2U:

Ghé thăm tutor2u Kinh tế để xem hàng ngàn ghi chú học tập, video, câu đố và nhiều hơn nữa:

https://www.tutor2u.net/economics

Flashcards sửa đổi kinh tế cấp độ:
https://www.tutor2u.net/economics/store/selections/alevel-economics-revision-flashcards

Một ví dụ kinh tế cấp độ Các bài tiểu luận hàng đầu:
https://www.tutor2u.net/economics/store/selections/exemplar-essays-for-a-level-economics

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *