Tăng trưởng và Phát triển ở CampuchiaTrong hồ sơ tăng trưởng và phát triển này, chúng tôi xem xét Campuchia, quốc gia trong hai thập kỷ qua là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới và khu vực Đông Nam Á.

CÁC ĐIỂM CHÍNH TỪ VIDEO
Bạn có thể tải xuống tất cả các trang trình bày và dữ liệu từ video này bằng liên kết sau:
https://www.tutor2u.net/economics/reference/growth-and-development-profile-cambodia

Campuchia nằm ở Đông Nam Á, giáp với Lào, Thái Lan và Việt Nam. Đô thị này có dân số trẻ khoảng 16 triệu người, dự kiến ​​sẽ tăng hơn 1 triệu người vào năm 2020.

Campuchia đã trải qua một quá trình chuyển đổi đáng kể, đạt đến trạng thái thu nhập trung bình thấp hơn vào năm 2015 và mong muốn đạt được trạng thái thu nhập trung bình cao hơn vào năm 2030. Trên toàn cầu, trong giai đoạn 1990-2017, Campuchia có tốc độ tăng trưởng HDI nhanh thứ 8, điều này cho thấy rằng nước này đang chuyển mình. một số lợi ích của tăng trưởng đối với giảm nghèo cùng cực và cải thiện kết quả giáo dục và y tế.

Hai thành tựu chính là giảm tỷ lệ đói nghèo (47,8% năm 2007 xuống 13,5% năm 2014) và giảm bất bình đẳng đo lường được (Gini từ 40 năm 1997 xuống 28 năm 2012 trước khi tăng trở lại 32 năm 2017).

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *