Tăng trưởng và Phát triển ở Ấn ĐộĐây là bản ghi lại hội thảo trên web về Kinh tế học cấp độ A về các khía cạnh của nền kinh tế Ấn Độ, đặc biệt tập trung vào hiệu suất tăng trưởng và phát triển và các cải cách cơ cấu bên cung do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giới thiệu. Ấn Độ là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới và một số doanh nghiệp Ấn Độ hiện có ảnh hưởng và hiện diện toàn cầu đáng kể. Nhưng quốc gia này chỉ xếp thứ 131 về Chỉ số Phát triển Con người năm 2016 và có một số rào cản lớn đối với sự phát triển bao trùm.

KẾT NỐI VỚI TUTOR2U ECONOMICS
Web: https://www.tutor2u.net/economics
Twitter :utor2u Kinh tế: https://twitter.com/tutor2uEcon
Twitter: Geoff Riley https://twitter.com/tutor2uGeoff
Facebook: https://www.facebook.com/tutor2u
Instagram: https://www.instagram.com/tutor2uecon/

TRỢ GIÚP HƠN VỚI NỀN KINH TẾ CẤP & IB
Hội thảo trên web trực tuyến: https://www.tutor2u.net/economics/events/students/online
Hội thảo sửa đổi: https://www.tutor2u.net/economics/events/students/face-to-face
Ghi chú nghiên cứu về mọi chủ đề: https://www.tutor2u.net/economics/reference/study-notes
Các chủ đề chính: https://www.tutor2u.net/economics/topics
– – – – – – – – –
THÊM VỀ TUTOR2U ECONOMICS:

Hãy truy cậputor2u Economics để có hàng ngàn ghi chú, video, câu đố học tập miễn phí và hơn thế nữa:

https://www.tutor2u.net/economics

Flashcards sửa đổi kinh tế cấp độ:
https://www.tutor2u.net/economics/store/selection/alevel-economics-revision-flashcards

Ví dụ kinh tế học cấp độ A Các bài tiểu luận cấp lớp hàng đầu:
https://www.tutor2u.net/economics/store/selection/exemplar-essays-for-a-level-economics

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *