Tác động của xung đột thương mại Trung-Mỹ đối với tăng trưởng ở Trung Quốc và châu Á và triển vọngVào ngày 30 tháng 10, Viện Nghiên cứu Trung Quốc-Mỹ (ICAS) đã tổ chức một sự kiện công khai để thảo luận về tác động của cuộc xung đột thương mại đang diễn ra đối với xu hướng tăng trưởng ở Trung Quốc và châu Á đang phát triển (châu Á trừ Nhật Bản) cũng như triển vọng kinh tế khu vực, tiến về phía trước. Bà Valerie Mercer-Blackman, một nhà kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và là tác giả chính của tác động kinh tế Chiến tranh thương mại trong Bản cập nhật Phát triển Châu Á mới nhất của ADB ADB 2018, là người dẫn chương trình nổi bật. Shanaka Jayanath Peiris, một nhà kinh tế cấp cao của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từng là người thảo luận chính và cung cấp quan điểm của tổ chức của ông về quan điểm của cuộc xung đột thương mại.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.