Tabadlab Live – Parag Khanna trong cuốn sách của anh ấy Tương lai là người châu ÁTác giả nổi tiếng và chuyên gia quan hệ quốc tế Parag Khanna nói với Tabadlab về tương lai của châu Á, nhìn xa hơn về Trung Quốc, đô thị hóa và cuốn sách sắp tới của ông “Tương lai là châu Á: Thương mại, xung đột và văn hóa trong thế kỷ 21” trên Tabadlab Live vào ngày 10 tháng 1, 2019.

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now