Sửa nghị định ban hành ngay trong 20/4, hoàn trả doanh nghiệp 5.000 tỷ đồng tiền thuế đã thu

[ad_1]

Văn phòng Chính phủ mới có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Bộ Tài chính liên quan đến việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 điều 8 Nghị định số 20/2017 của Chính phủ về áp trần tỷ lệ lãi vay các doanh nghiệp có hoạt động liên kết.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định đối với nội dung xử lý hồi tố cho năm 2017, 2018 theo phương án như ý kiến của đa số thành viên Chính phủ theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, bù trừ nghĩa vụ thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính ký tắt nghị định, trình Thủ tướng ký, ban hành ngay trong ngày 20/4. Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính có giải pháp quản lý chặt chẽ, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi xử lý hồi tố theo quy định của nghị định.

Kể từ khi Nghị định 20/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với mục tiêu là chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp trong đó cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lớn đều đã lên tiếng phản ánh những bất cập của quy định khống chế chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sau đó đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2019 trở đi, không đề cập đến việc xử lý số tiền đã thu của doanh nghiệp năm 2017, 2018.

Do đó, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị, phản ánh đề nghị hồi tố lại quy định tại Nghị định 20 này. Khoản tiền được hồi tố, hoàn trả lại cho các doanh nghiệp lên đến gần 5.000 tỷ đồng như một nguồn hỗ trợ quý giá cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.

Theo Bảo Vy

Bizlive

[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *