Sẽ bỏ kiểm tra 1 tiết đối với học sinh THCS và THPT?

[ad_1]

Đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá

Tại khoản 3 Điều 1 dự thảo sửa đổi Thông tư sửa đổi Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai đa dạng các hình thức kiểm tra:

– Đối với kiểm tra đánh giá thường xuyên: Hỏi – đáp; thuyết trình; viết ngắn (trên giấy hoặc trên máy tính); thực hành; sản phẩm học tập.

– Đối với kiểm tra đánh giá định kỳ: Kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính; thuyết trình; thực hành; sản phẩm học tập.

Mỗi hình thức kiểm tra đánh giá phải có hướng dẫn cụ thể và được thông báo công khai trước khi thực hiện.

Thay vì chỉ có 03 hình thức là kiểm tra miệng (hỏi – đáp), kiểm tra viết, kiểm tra thực hành như hiện nay theo khoản 1 Điều 7 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

Sẽ bỏ kiểm tra 1 tiết đối với học sinh THCS và THPT? (Ảnh minh họa)

 

Bỏ kiểm tra một tiết, tối đa 6 đầu điểm/kỳ

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư số 58 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh THCS và THPT có các loại bài kiểm tra sau:

– Kiểm tra thường xuyên gồm: Kiểm tra miệng; Kiểm tra viết dưới 01 tiết; Kiểm tra thực hành dưới 01 tiết.

– Kiểm tra định kỳ gồm: Kiểm tra viết từ 01 tiết trở lên; Kiểm tra thực hành từ 01 tiết trở lên; Kiểm tra học kỳ.

Còn tại dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ kiểm tra 01 tiết. Cụ thể, kiểm tra đánh giá định kỳ sẽ chỉ gồm bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ theo hình thức kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính.

Trong đó,

– Môn học có dưới 70 tiết/năm học: Bài kiểm tra giữa kỳ không quá 45 phút, bài kiểm tra cuối kỳ không quá 60 phút;

Môn học có trên 70 tiết/năm học: Bài kiểm tra giữa kỳ không quá 45 phút, bài kiểm tra cuối kỳ không quá 90 phút.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi Thông tư 58/2011 còn điều chỉnh theo hướng giảm số đầu điểm so với quy định hiện hành.

Theo đó, đối với kiểm tra thường xuyên, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học sẽ có 02 đầu điểm, môn học từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm có 03 đầu điểm, môn học trên 70 tiết/năm có 04 đầu điểm. Đối với kiểm tra định kỳ sẽ có 01 đầu điểm kiểm tra giữa kỳ và 01 đầu điểm kiểm tra cuối kỳ.

Như vậy, mỗi kỳ tối đa sẽ có 06 đầu điểm kiểm tra đánh giá (cả thường xuyên và định kỳ).

>> Tra cứu toàn bộ Dự thảo mới nhất tại đây

>> Đọc toàn bộ bài viết về các Dự thảo mới tại đây


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *