Scott Kennedy về tình hình đầu tư đang phục hồi của Trung QuốcScott Kennedy, Giám đốc Dự án Kinh doanh và Kinh tế Chính trị Trung Quốc tại cơ quan cố vấn CSIS cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình đầu tư ở Trung Quốc. Kennedy đã nói chuyện với Phillip TK Yin của CCTV, người đã hỏi ông về FDI và tại sao nó lại quan trọng đối với nền kinh tế.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *