SBI PO / Thư ký 2018 – Nhận thức chung: GAinful-100 (11 tháng 6 – 17 tháng 6)SBI PO / Thư ký 2018 – Nhận thức chung: GAinful-100 (11 tháng 6 – 17 tháng 6)

Để nhận tất cả các thông báo cho các phiên và video trực tiếp, vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn nút thông báo (biểu tượng hình chuông) bên cạnh nó.
https://www.youtube.com/c/meritshinedotcom

Ngoài ra, vui lòng theo dõi chúng tôi trên:
Trang Facebook: https://www.facebook.com/meritshine
Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/1412221952132783/
Twitter: https://twitter.com/meritshine
Google+: https://plus.google.com/+Meritshinedotcom

https://www.facebook.com/groups/meritshine/1889990621022578/

Tải xuống MathsApp từ Google Play:
https://goo.gl/9DFV1k

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *