SAP tại Việt Nam: Không chỉ là con hổ tiếp theo, mà là một con rồng rất độc đáoHoạt động kinh doanh của SAP tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ tối đa, được thúc đẩy bởi không chỉ là phép màu kinh tế của đất nước. Giám đốc điều hành SAP Việt Nam Josephin Galla chia sẻ những bí mật thành công của nhóm của cô.

Bạn muốn có được hình ảnh đầy đủ? Đọc câu chuyện tại đây: https://news.s.Com/2019/06/sap-vietnam-unique-dragon/

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *