Sanjay Reddy về Trung Quốc giảm lãi suấtĐể biết thêm về Bắc Kinh đang làm việc để giảm tỷ lệ nghèo của đất nước trong một thời gian khá lâu.
CCTV America đã phỏng vấn Sanjay Reddy. Ông là giáo sư kinh tế liên kết cho Trường nghiên cứu xã hội mới.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.