[REFSA DISCUSS] Hội thảo trên web “Làm phẳng đường cong suy thoái: Cứu các doanh nghiệp nhỏ và bảo toàn việc làm”Gói PRIHATIN plus mới nhất được công bố nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết của những thách thức kinh tế mà các doanh nghiệp ở Malaysia phải đối mặt. Trong khi điều này được hoan nghênh, liệu điều này có đủ để đảm bảo cải thiện kinh tế lâu dài? Chính phủ có thể giúp gì cho các doanh nghiệp hoạt động trong và sau Lệnh kiểm soát phong trào? Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng các công việc có thể được bảo vệ trong thời kỳ suy thoái kinh tế này và sinh kế của nhiều người Malaysia được bảo tồn?

Thảo luận REFSA khai mạc của chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên gia chính sách và các doanh nghiệp trong ngành về những thách thức mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt trong cuộc khủng hoảng COVID-19, và những bước quan trọng cần phải thực hiện để làm phẳng đường cong kinh tế của chúng ta suy thoái.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.