RBI Giai đoạn 2 – Đợt sửa đổi – Tháng Bảy Bản sửa đổi các vấn đề hiện tại Phần 1Đặt ngay- https://www.anujjindal.in/

►►Khóa học miễn phí.

Các khóa học video miễn phí- https: //www.anujjindal.in/subscriptio …

PDF miễn phí- https: //www.anujjindal.in/subscriptio …

Mua các Khóa học Hạng B của RBI- https://goo.gl/BNxy78

Mua các khóa học UPSC- https://goo.gl/aGJeJx

Mua các khóa học SSC- https://goo.gl/wcEnV9

Tài liệu miễn phí của UPSC- https://goo.gl/MQo9r2

Vật liệu miễn phí cấp B RBI- https://goo.gl/anh2Sc

►►Xem thêm …

■ SƠ ĐỒ VENN- RBI, SBI, IBPS, SSC và các kỳ thi khác

https://goo.gl/NJxA5F

■ Lý luận cho RBI Cấp B- Quan hệ huyết thống Phần 1

https://goo.gl/rtdHWE

■ Lý luận cho RBI Cấp B- Quan hệ huyết thống Phần 2

https://goo.gl/kZmxve

►► Theo dõi các liên kết xã hội.

Theo dõi chúng tôi Nhóm Facebook RBI Hạng B- https://goo.gl/GXCjMZ

Theo dõi chúng tôi SBI, IBPS, RBI, SSC Facebook Group- https://goo.gl/BD5ekZ

Theo dõi chúng tôi SBI PO Facebook Group- https://goo.gl/yaVaFA

Tham gia nhóm TELEGRAM của Anuj Jindal- https://t.me/successgovt

Tham gia kênh TELEGRAM của Anuj Jindal- https://t.me/anujjindal

►►Liên hệ với chúng tôi -:

Liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ Truy vấn nào- https://www.anujjindal.in/contact-us/
Liên hệ với chúng tôi qua Email – successrbi@anujjindal.in

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *