Phiên bản sớm trên ANC | Điều gì làm cho Philippines trở thành một thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư?Biên tập viên khu vực châu Á của Oxford Business Group (OBG), Patrick Cooke, đi sâu vào các vấn đề chính ảnh hưởng đến nền kinh tế Philippines trên phiên bản sớm của ANC. Cooke cũng thảo luận về kết quả của Khảo sát kinh doanh OBG: Khảo sát CEO ASEAN, nêu bật tâm lý kinh doanh hiện tại ở nước này, và các yếu tố khiến Philippines trở thành thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *