Phát hành sách: Bình thường hóa kinh tế với Cuba: Lộ trình cho các nhà hoạch định chính sách của Hoa KỳCác đồng tác giả Gary Clyde Hufbauer, Barbara Kotschwar và Cathleen Cimino trình bày những kết luận chính của cuốn sách mới về Bình thường hóa kinh tế với Cuba: Lộ trình cho các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ, tại cuộc họp phát hành sách vào ngày 5 tháng 5 năm 2014, tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson. Tham gia cùng họ trong cuộc thảo luận có John Veroneau, cựu phó đại diện thương mại Hoa Kỳ và hiện là trưởng nhóm thực hành Tài chính và Thương mại Quốc tế tại Covington & Burling LLP; R. Scott Miller, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế; và Alana Tummino, Hiệp hội Châu Mỹ và Hội đồng Châu Mỹ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: http://www.piie.com/events/event_detail.cfm?EventID=328

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *