Phân biệt các loại hợp đồng lao động thông dụng năm 2020

[ad_1]

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012, hợp đồng lao động gồm có 03 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định (gọi tắt là hợp đồng mùa vụ).

Dưới đây là chi tiết các tiêu chí dùng để phân biệt ba loại hợp đồng này.

Tiêu chí

Loại Hợp đồng

Hợp đồng xác định thời gian

Hợp đồng không xác định thời gian

Hợp đồng mùa vụ

Định nghĩa

Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

Là loại hợp đồng thực hiện theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Thời gian

Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

Không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng

Dưới 12 tháng

Hết hạn hợp đồng

– Hai bên chấm dứt hợp đồng;


– Người lao động vẫn tiếp tục làm việc:


+ Trong vòng 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;


+ Nếu không ký tiếp sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.


 

Không có thời điểm kết thúc hợp đồng

– Hai bên chấm dứt hợp đồng;


– Người lao động vẫn tiếp tục làm việc:


+ Trong vòng 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;


+ Nếu không ký tiếp sẽ trở thành hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng.

Lưu ý về việc ký tiếp hợp đồng

– Chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng xác định thời hạn khi hai bên ký tiếp hợp đồng mới.


– Sau đó, nếu người lao động vẫn làm việc tiếp thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Không quy định

– Chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng xác định thời hạn khi hai bên ký tiếp hợp đồng mới.


– Sau đó, nếu người lao động vẫn làm việc tiếp thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.


– Không được ký hợp đồng mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng để làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trừ trường hợp tạm thời thay thế người lao động:


– Đi nghĩa vụ quân sự;


– Nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng

Ít nhất 30 ngày

Ít nhất 45 ngày

Ít nhất 03 ngày

Các loại bảo hiểm

– Bảo hiểm xã hội;


– Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp;


– Bảo hiểm y tế;


– Bảo hiểm thất nghiệp.

– Bảo hiểm xã hội;


– Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp;


– Bảo hiểm y tế;


– Bảo hiểm thất nghiệp.

– Dưới 1 tháng: Không phải tham gia loại bảo hiểm nào;


– Từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp;


– Từ đủ 03 tháng trở lên đến dưới 12 tháng: Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là tiêu chí để phân biệt các loại hợp đồng lao động thông dụng theo quy định mới nhất. Đến 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực đã bổ sung thêm nhiều quy định mới về hợp đồng lao động. Độc giả có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây:

>> Từ 2021, cần lưu ý gì khi soạn thảo hợp đồng lao động?


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.