Ngoài EU – ASEANHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đại diện cho thị trường khu vực lớn thứ 6 và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trong vòng một thập kỷ, nó sẽ trở thành quốc gia thứ 4 chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và EU. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu cần nhận thức được các nền văn hóa kinh doanh khác nhau và có kế hoạch giảm thiểu rủi ro.

Hội thảo trên web kéo dài một giờ này cung cấp một cái nhìn tổng thể về những cơ hội và thách thức của việc xuất khẩu sang khu vực ASEAN. Paul North, Cố vấn Thương mại ASEAN tại Hội đồng Kinh doanh ASEAN ở Vương quốc Anh, cùng với Brook Horowitz, Giám đốc điều hành của IBLF Global và là người dẫn chương trình hội thảo trên web Mở để Xuất khẩu thường xuyên.

Hội thảo trên web Mở cửa cho Xuất khẩu được cung cấp bởi Viện Xuất khẩu & Thương mại Quốc tế – cơ quan chuyên môn duy nhất của Vương quốc Anh đại diện cho thương mại quốc tế, được Tổ chức Thương mại Thế giới và Phòng Thương mại Quốc tế công nhận là ‘Nhà vô địch dành cho Doanh nghiệp Nhỏ’.

Cập nhật tất cả các hội thảo trên web của chúng tôi tại opentoexport.com/webinars

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *