Ngày 14 tháng 6 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậcXem CET (Bài kiểm tra đủ điều kiện chung) của NRA cho SSC, Thống đốc Đường sắt. Đề thi: https://youtu.be/XncGdH7d-Ng
👉🏻Xem hơn 1000 MCQ Hiện tại tại đây: https://bit.ly/3aep0Ns
Bấm vào đây để –

1. Thông báo Người kiểm tra Phụ liên kết RPF.
https://gradeup.co/rpf-constable-si-notification-i-564366c0-59c4-11e8-99e6-b21fb3ef7907

2. Thông báo IBPS RRB 2018.
https://gradeup.co/ibps-rrb-notification-i-bbee17f0-5776-11e7-b806-189612e647bc

3. Thông báo BOB Manipal PO 2018.
https://gradeup.co/bob-manipal-po-recruitment-notification-i-4555abc0-1532-11e7-b3b7-7dbfdfd3f9d3

Trong video này, chúng ta đang thảo luận về các Vấn đề Hiện tại Quan trọng ngày 14 tháng 6 năm 2018 cho Kỳ thi SSC, Ngân hàng và Đường sắt và nó sẽ không chỉ giúp bạn cập nhật mà còn giúp ghi điểm tốt hơn trong các kỳ thi sắp tới. Vì Kiến thức chung & Vấn đề thời sự là phần ghi điểm nhiều nhất, bạn nên học và luyện tập hàng ngày. Tiếp tục theo dõi không gian hàng ngày.

Bấm vào đây để –

Ngày 11 tháng 6 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

9 – 10 tháng 6 năm 2018 Công việc hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

7 – 8 tháng 6 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 6 tháng 6 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 5 tháng 6 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 4 tháng 6 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 2 & 3 tháng 6 năm 2018 Công việc hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 1 tháng 6 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

31 tháng 5, 2018 Các vấn đề hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

23 tháng 5, 2018 Các vấn đề hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 22 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 21 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 18 tháng 5 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 17 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Ngày 16 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Đường sắt theo cấp bậc

Các vấn đề hiện tại hàng ngày cho SBI / SSC / Railways | Ngày 15 tháng 5 năm 2018 Vấn đề hiện tại theo điểm

Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh | Ngày 14 tháng 5 năm 2018 các vấn đề thời sự Theo lớp

Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh | Các vấn đề thời sự ngày 12 & 13 tháng 5 năm 2018 theo lớp

Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh | 10 tháng 5 năm 2018 các vấn đề thời sự theo lớp

Ngày 9 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

Ngày 8 tháng 5 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

6 & 7 tháng 5 năm 2018 Công việc thời sự | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

Ngày 5 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

Ngày 4 tháng 5 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

Ngày 3 tháng 5 năm 2018 Vấn đề thời sự | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

Ngày 2 tháng 5 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

Ngày 1 tháng 5 năm 2018 Vấn đề hiện tại | Vấn đề hiện tại hàng ngày cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh theo lớp

Tải ứng dụng chấm điểm tại đây –
https://xu75j.app.goo.gl/q2hK

👉🏻 Phân tích bài thi SBI PO: http://bit.ly/2Wrv9NT
👉🏻 Phân tích đề thi SBI PO 2019 (8/6, Ca 1): https://youtu.be/HJbqFUlQX8U
👉🏻Theo dõi chúng tôi trên Telegram: https://t.me/gradeupmain
👉🏻Truy cập trang web của chúng tôi: https://gradeup.co/

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *