Năng suất lao động của Hàn Quốc tăng lên trong năm 2018, chủ yếu là do giờ làm việc giảm전 산업 생산성 3,6% ↑ 근로 시간

Năng suất lao động trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp tăng nhẹ trong năm ngoái … chủ yếu là do giờ làm việc giảm.
Theo Trung tâm Năng suất Hàn Quốc, chỉ số năng suất lao động ghi nhận 108 điểm 3 năm 2018.
Đó là mức tăng 3 điểm 6% mỗi năm.
Chỉ số được tính bằng cách chia giá trị gia tăng cho giờ làm việc … so với năm gốc 2015.
Có sự gia tăng ổn định trong ba năm liên tiếp.
Sự gia tăng của năm 2018 chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiêu dùng tư nhân và rút ngắn thời gian làm việc.
Một hệ thống làm việc 52 giờ đã được giới thiệu vào tháng 7 cho các công ty có 300 nhân viên trở lên.

Tin tức Arirang Facebook: http://www.facebook.com/arirangtvnews

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.