Nâng cao ASEAN cho tăng trưởng | Quan điểm | Kênh Tin tứcAsiaASEAN có lực lượng lao động lớn thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ, và được dự đoán sẽ xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2050. Với những nỗ lực tiến hành để hội nhập các nền kinh tế đang phát triển và thay đổi của ASEAN, làm sao ASEAN có thể tăng cường phát triển nguồn nhân lực của mình?

GIỚI THIỆU VỀ KIỂM TRA:
http: //www.channelnewsasia.com/tv/tvs …
Tất cả các video có sẵn thông qua liên kết này:
https: //youtu.be/9Cpnp-ui8Q4? list = PLk …

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *