Muốn nền kinh tế phục hồi nhanh, đừng cứu các công ty “xác sống”!

[ad_1]

Đối với hầu hết các quốc gia, việc xử lý cuộc suy thoái kinh tế kéo dài do Covid-19 gây ra đang giống với một cuộc chạy marathon hơn là chạy nước rút. Theo ước tính của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nền kinh tế mới nổi sẽ giảm 700 tỷ USD và 250 tỷ USD trong năm nay. 

[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *