MIPIM Châu Á 2010 – Đầu tư vào Đông Nam ÁThị trường bất động sản Đông Nam Á tiếp tục bị lu mờ bởi các địa điểm đầu tư truyền thống của Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản và ngày càng Trung Quốc.

Tuy nhiên, nó cung cấp các cơ hội quan trọng với một loạt các hồ sơ rủi ro. Cùng với tình cảm kinh doanh chung và dự báo nhân khẩu học, khu vực này mang đến những cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư.

Trong phiên này, các chuyên gia KPMG thảo luận về những gì nằm ở phía trước cho các nhà đầu tư nhìn vào khu vực này. Các vấn đề chính được thảo luận bao gồm khả năng cạnh tranh với các thị trường như Trung Quốc, dễ dàng kinh doanh và các vấn đề chính trị mà các công ty cần xem xét.

Người điều hành
Andrew Weir, Trưởng phòng Bất động sản Aspac, KMPG, Hồng Kông SAR
Diễn giả
David Blackhall, Phó nhóm quản lý, VinaCapital, Việt Nam
Woon Pin Chong, người đứng đầu Châu Á, LendLease, Singapore
Kumar Tharmalingam, Giám đốc điều hành, Malaysia Incorporated, Malaysia
Suchad Chiaranussati, Giám đốc điều hành, Đối tác Bất động sản Châu Á, Singapore

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *