Luật quan trọng ảnh hưởng đến kinh doanh ở Ấn Độ – Môi trường kinh doanhCác luật quan trọng ảnh hưởng đến kinh doanh ở Ấn Độ Bài giảng video từ môi trường kinh doanh Chương của Tổ chức thương mại và chủ đề quản lý dành cho sinh viên thương mại lớp 11.

Ứng dụng Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=student.ekeeda.com.ekeeda_student

Xem các video trước đây của Chương Môi trường kinh doanh: –

1) Môi trường xã hội và môi trường pháp lý của doanh nghiệp – Môi trường kinh doanh – https://youtu.be/Jjjx47irAgE

2) Mục tiêu của môi trường pháp lý – Môi trường kinh doanh – https://youtu.be/JHtwftbSiG4

Xem video tiếp theo của Chương Môi trường kinh doanh: –

1) Môi trường kinh tế và điều kiện kinh tế – Môi trường kinh doanh – https://youtu.be/EsRbWj_jpPc

2) Chính sách kinh tế – Môi trường kinh doanh – Tổ chức thương mại & quản lý – https://youtu.be/mYomqte2oE4

Truy cập Danh sách phát hoàn chỉnh của Tổ chức Thương mại và Quản lý: – http://gg.gg/Organization-of-C Commerce-and-Manager Management-Class-11

Truy cập Danh sách phát hoàn chỉnh của Chương Môi trường kinh doanh: – http://gg.gg/Business-En Môi-Class-11

Đăng ký Ekeeda – Kênh thương mại và quản lý để truy cập nhiều video hơn: – http://gg.gg/Subscribe-the-Channel

#OrganizationofCommerceandQuản lý
#EkeedaCommerceandQuản lý
#EkeedaOnlineLectures
#EkeedaVideoLectures
#EkeedaVideoTutorial
Môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh lớp 11
Môi trường kinh doanh lớp 11
Tổ chức thương mại và quản lý
Tổ chức thương mại
Tổ chức thương mại lần thứ 11
Tổ chức thương mại và quản lý lần thứ 11
Tổ chức quản lý

Cảm ơn đã xem. Bạn có thể theo dõi và Thích chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Trang web – http://ekeeda.com
Kênh phụ huynh – https://www.youtube.com/c/ekeeda
Facebook – https://www.facebook.com/ekeeda
Twitter – https://twitter.com/Ekeeda_Video
LinkedIn- https: //www.linkedin.com/company-beta …
Chương trình – https://www.instagram.com/ekeeda_/
Pinterest – https://in.pinterest.com/ekeedavideo

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trên care@ekeeda.com

Học vui vẻ 🙂

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *