Làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ukraine với các doanh nghiệp vừa và nhỏChính sách SME hiện đại sẽ 1. thúc đẩy nền kinh tế Ukraine Ukraine 2. cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ thách thức các doanh nghiệp lớn và 3. phá vỡ các mạng lưới độc quyền. Xem video của chúng tôi và cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi Ukraine Ukraine kể từ những năm 1990. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nhận được quá ít sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách Ukraine trong nhiều thập kỷ. Các điều kiện kinh tế và pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rõ ràng là dưới mức trung bình quốc tế. Một khung chính sách nhất quán hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn thiếu. Chính phủ hạn chế chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ để ưu đãi thuế và đặc quyền cho các doanh nghiệp vi mô. Nó bỏ bê các nhu cầu, vấn đề và trở ngại của các công ty định hướng tăng trưởng.
Chỉ gần đây, một số nhà hoạch định chính sách của Ukraine mới nhận ra tầm quan trọng của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.
Động lực và đóng góp của Tổ chức Tự do Friedrich Naumann (FNF) dựa trên mục tiêu dự án FNF 2014-2016 của Ukraine để xác định nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ukraine và đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm cải thiện khuôn khổ của SME, do đó mở rộng chính sách tự do tiếp cận, xác định những trở ngại và khởi xướng quá trình học tập và thay đổi xã hội để tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế.

Chúng tôi đã phác thảo một cách tiếp cận chính sách SME hiện đại. Nó giải quyết các nhu cầu và vấn đề cụ thể của Ukraine Nhóm các nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau. Chúng tôi thành lập các đề xuất của chúng tôi về kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu khoa học. Khu vực SME Ukraine Ukraine rất đặc biệt về nhiều mặt. Chúng tôi đã điều chỉnh kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu theo các đặc điểm của Ukraine để giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng một chính sách đầy đủ.
Đề xuất chính sách của chúng tôi khác với những đề xuất của nhiều chuyên gia SME.
Thứ nhất, chúng tôi không khuyên bạn nên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì lợi ích của họ. Vấn đề không phải là liệu một công ty lớn hay nhỏ. Vấn đề là liệu đó có phải là doanh nhân hay không. Chúng tôi thấy tinh thần kinh doanh là một phương tiện phát triển cá nhân, phản ánh sự tự do lựa chọn nghề nghiệp.
Các doanh nghiệp tự làm chủ và tự cung tự cấp là trái ngược với tinh thần kinh doanh. Do đó, chúng tôi tập trung vào việc giúp đỡ mọi người trong những ngành nghề như vậy. Họ sẽ chuyển sang các hình thức tạo thu nhập tốt hơn. Các công ty kinh doanh có ý định phát triển và đổi mới là những người đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Ukraine.
Thứ hai, chúng tôi tập trung vào các biện pháp chính sách chỉ yêu cầu chi tiêu công ít hoặc trung bình, dễ thực hiện và điều đó sẽ cho thấy hiệu quả tích cực trực tiếp. Chúng tôi thấy sự liên quan của các chương trình chính sách DNNVV dài hạn khác như chương trình giáo dục và đào tạo, chương trình trợ cấp và vườn ươm, v.v. Tuy nhiên, những biện pháp đó thường không phù hợp với Ukraine. Ukraine phải đối mặt với ngân sách công giảm. Do đó, chính phủ không thể tài trợ cho các chương trình như vậy đầy đủ. Ukraine có thể chế yếu và ít năng lực để quản lý các chương trình như vậy. Các nhà hoạch định chính sách hiện tại của Ukraine cần những câu chuyện thành công ngắn hạn và không thể chờ đợi những tác động dài hạn.
Thứ ba, chúng tôi nhấn mạnh mối liên hệ giữa chính sách DNNVV và chính sách cạnh tranh. Một trong những vấn đề lớn nhất của nền kinh tế Ukraine là thiếu cạnh tranh. Nhiều nhà hoạch định chính sách đã phục vụ các mạng lưới kinh doanh đầu sỏ lớn để bảo vệ họ khỏi cạnh tranh. Kết quả của sự cạnh tranh còn thiếu là sự đổi mới thấp, giá cao cũng như các sản phẩm và dịch vụ kém chất lượng. Một chính sách cố gắng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng tránh đe dọa các công ty lớn đương nhiệm không tạo ra hiệu ứng phúc lợi đáng kể. Thúc đẩy cạnh tranh công bằng, thách thức các ngành công nghiệp đương nhiệm và loại bỏ sự bảo vệ không công bằng của các mạng đầu sỏ, tóm lại: tạo ra một sân chơi bình đẳng! Đó là cách thoát khỏi bế tắc kinh tế Ukraine.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi muốn chỉ ra mối liên hệ giữa chính sách DNNVV và chính sách công nghiệp, chính sách đổi mới, chính sách giáo dục, chính sách thương mại, chính sách thu hút FDI và chính sách của ngành tài chính. Từ quan điểm của một tổ chức, việc có một bộ phận SME nhỏ bị cô lập trong một bộ hoặc có một tổ chức phát triển SME duy nhất là trái với trực giác. Xây dựng chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ phải là một nhiệm vụ chung của tất cả các bộ, ủy ban quốc hội và các tổ chức nhà nước có liên quan đến chính sách kinh tế.

http://www.ukraine.fnst.org

http://www.facebook.com/fnf.ukraine

http://fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/10/24/2016competitionpolicyeng4web.pdf

http://fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/08/01/aeinukraineeng4web_0.pdf

http://fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/08/02/20141103smeinukrainefinal.pdf

Alexander Knuth – Chuyên gia kinh tế và tư vấn, Chuyên gia cho doanh nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Miriam Kosmehl – Chánh văn phòng Tổ chức Friedrich Naumann Ukraine và Belarus

Ansgar Otto – Sản phẩm
http://ansgarotto.de

Nataliia Korobenko Cảnh quay bổ sung
https://www.facebook.com/NataliTaliya

Sarah Huzel – Chuyên gia trang điểm và làm tóc

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *