Làm thế nào các công ty có thể điều hướng rủi ro chính trị? | Kinh doanh FT► Đăng ký Thời báo Tài chính trên YouTube: http://bit.ly/FTimeSub

Các cuộc cách mạng, xung đột và kết quả bầu cử bất ngờ đều tạo thành rủi ro chính trị. Các công ty cần giải quyết những điều này để tận dụng các khu vực có lợi nhuận tiềm năng cao. Michael Skapinker điều tra cho loạt báo cáo đặc biệt FT về tuổi thọ của công ty.

Để biết thêm nội dung video từ Thời báo Tài chính, hãy truy cập http://www.FT.com/video

Twitter https://twitter.com/ftvideo
Facebook https://www.facebook.com/fin financetimes

Kinh doanh FT
Tin tức mới nhất về công ty
http://www.ft.com/compiances

Bấm vào đây để xem thêm video FT Business
http://video.ft.com/Ft- Kinh doanh

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *