Kinh tế Thời sự 2018 | Thương mại & Quản lý, HRM (Mới nhất)Kinh tế thời sự 2018 – Xin chào sinh viên, trong video này chúng ta đã thảo luận về các vấn đề thời sự mới nhất 2018 cho kinh tế và

nccommerce & quản lý. Nếu các bạn thích video thì comment, share và đăng ký kênh để có nhiều video hơn.

Trang web – https://www.netcrackers.net/

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Facebook – https://www.facebook.com/netcrackers111/
Twitter – https://www.twitter.com/netcrackers111/
Instagram – https://www.instagram.com/netcrackers

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *