Kiến nghị kéo dài giảm thuế giá trị gia tăng cho hàng không, du lịch sau 2022

[ad_1]

Theo VCCI, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đánh vào giai đoạn của sản phẩm, từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, và do đó có tác động lớn đến kinh tế – xã hội. Các doanh nghiệp rất hoan nghênh Nghị quyết số 43/2022/NQ15 đã được Quốc hội thông qua với những giải pháp hỗ trợ về tài khóa và tiền tệ, trong đó bao gồm việc giảm thuế GTGT trong năm 2022 cho phần lớn các hàng hóa và dịch vụ (giảm từ 10% xuống còn 8% đến hết năm 2022).

Do đó, VCCI kiến nghị chính sách này được tiếp tục duy trì sau năm 2022 đối với những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thời gian vừa qua như du lịch, khách sạn, hàng không, hậu cần…

Đối với những hàng hóa và dịch vụ khác, VCCI kiến nghị Chính phủ xem xét bình ổn thuế suất thuế GTGT để các doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển bền vững.

Theo đó, VCCI cho rằng, luật Thuế GTGT hiện hành vẫn quy định rất nhiều loại hàng hóa là đối tượng không chịu thuế GTGT như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến… 

Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp trong nước sản xuất loại hàng hóa này để tiêu dùng trong nước không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào. Các chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, năng lượng, quảng cáo, dịch vụ mặt bằng, kho bãi, dịch vụ vận chuyển… đều có thuế GTGT đầu vào nhưng không được khấu trừ.

“Quy định này khiến các doanh nghiệp trong các lĩnh vực trên gặp rất nhiều thiệt thòi”, VCCI nhận định.

Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất 0% ở nước xuất khẩu và không chịu thuế GTGT tại Việt Nam, từ đó có lợi thế về thuế hơn các sản phẩm sản xuất trong nước. Vô hình trung, quy định này khuyến khích nhập khẩu, đi ngược lại chính sách khuyến khích sản xuất trong nước.

Ngoài ra, cách tính thuế này còn dẫn đến hệ quả làm giảm động lực chuyên môn hóa và phân công lao động trong những lĩnh vực sản xuất trên. Bởi doanh nghiệp nào càng ít mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mua ngoài thì số thuế GTGT không được khấu trừ càng ít và càng được lợi về thuế.

“Do đó, đề nghị nghiên cứu, hạn chế tối đa phạm vi những mặt hàng thuộc diện không chịu thuế, chuyển các mặt hàng đó sang diện có chịu thuế, với mức thuế suất tuỳ vào mục tiêu chính sách, có thể là 0% hoặc 5%”, VCCI kiến nghị.

https://cafef.vn/kien-nghi-keo-dai-giam-thue-gia-tri-gia-tang-cho-hang-khong-du-lich-sau-2022-20220306164844596.chn


[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *