Khảo sát Kinh tế là gì & Tại sao nó lại quan trọng? | Cuộc Gọi Buổi Sáng Bazaar (Phần 01) | CNBC TV18Điều tra Kinh tế là gì? Khảo sát Kinh tế hàng năm thường được lập bảng một vài ngày trước khi trình bày ngân sách hàng năm. Một tài liệu hàng năm hàng đầu …

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now