|| Khảo sát kinh tế 2016-17 || Chương 1. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THÁCH THỨC CHÍNH SÁCHKHẢO SÁT KINH TẾ 2017-18
CHƯƠNG 01 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THÁCH THỨC CHÍNH SÁCH
Năm 2016 được đánh dấu bởi hai phát triển chính sách trong nước chính
1. Thực hiện Hóa đơn hàng hóa và dịch vụ chuyển đổi (GST)
Đây là một thử nghiệm mới táo bạo trong việc quản lý chủ nghĩa liên bang hợp tác của Ấn Độ, bao gồm những lợi ích sau:
• Tạo ra một Thị trường Ấn Độ chung
• Cải thiện việc tuân thủ và quản lý thuế
• Thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng
Đăng ký GIẤC MƠ CỦA BẠN – http://tinyurl.com/IASsubscribe

Gói hoàn chỉnh Cotains của chúng tôi –

1.Prelims Video
2. Tích hợp chính
3. Video Các vấn đề Hiện tại Hàng ngày + PDF
4. NCERT Video
5. Video tóm tắt khảo sát kinh tế
6. Video tóm tắt cuốn sách Năm Ấn Độ
7. Chuỗi thử nghiệm Prelims
8. Video Tóm tắt Tạp chí Yojana Kurukshetra

Để mua, hãy nhấp vào đây – http://www.iasvideos.com/product/ias-complete-classes-package/

Bài giảng Chính sách cho IAS / CSE, UPSC luyện thi
Video Kinh tế Ấn Độ luyện thi IAS / CSE, UPSC

Về chúng tôi – Chúng tôi, một nhóm gồm 8 thành viên có kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trung tâm Huấn luyện khác nhau trên khắp Ấn Độ, đã đưa ra phương pháp E-learning mang tính cách mạng để những người có nguyện vọng chuẩn bị mà không cần bước ra khỏi nhà. Chúng tôi bao gồm tin tức từ hơn 5 nguồn, tức là The Hindu, Times of India, Indian Express, Economic Times và PIB trong video phân tích các vấn đề về tiền thuê hàng ngày của chúng tôi… đọc thêm http://www.iasvideos.com/about/

Liên hệ chúng tôi

Số điện thoại – (+91) 7022941954
Gửi thư cho chúng tôi qua – info@iasvideos.com
Trang web – http://www.iasvideos.com

Theo dõi chúng tôi Socialy

Facebook – http://tinyurl.com/IASvideosFacebook
Youtube – http://tinyurl.com/IASsubscribe

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *