Khám phá Colombia: Cơ hội kinh doanh cho các công ty Anhhttp://exportbritain.org.uk/events/65.html Bạn sẽ được nghe những lời khuyên khách quan từ các chuyên gia về cơ sở của Thương mại Vương quốc Anh Colombia. Họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin có giá trị về hoạt động kinh doanh ở những thị trường đó, cung cấp cái nhìn sâu sắc vượt ra ngoài sự thật và số liệu.

Chủ tọa: Adam Marshall, Giám đốc Điều hành Chính sách và Đối ngoại, Phòng Thương mại Anh

Thành viên ban hội thảo: Andrew Wright, Giám đốc điều hành, Thương mại Vương quốc Anh Colombia

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *